Wat is Dark Social en waarom houd je er als bedrijf beter rekening mee?

We hebben allemaal onze tools om te meten hoe onze content via sociale media gedeeld wordt en in welke mate ze leidt tot engagement met je bedrijf, je product, je website…

Maar hoe goed we dit alles ook proberen te monitoren, toch is het plaatje zelden volledig. De reden? Het gebrek aan zicht op Dark Social. 

Dark niet zo donker

Vooreerst een woordje uitleg.

Dark Social, een term bedacht in 2012, is minder donker dan het klinkt. Met de term bedoelt men private digitale communicatiemiddelen, zoals e-mail, instant messaging apps, online chats, enz.

Als iemand klikt op een link die gedeeld wordt via Dark Social zal dit in Google Analytics verschijnen als direct traffic, ook al komt de bezoeker dus van een sociale media platform. Het blijft dus onzichtbaar in je statistieken. Vandaar de “dark”.

Een recente studie van RadiumOne toont nu aan dat Dark Social te belangrijk is om eigenlijk zo maar te negeren.

Exclusief Dark Social

Zo delen 32% van zij die content online delen dit exclusief via Dark Social. Een percentage dat stijgt met de leeftijd.

Percentage dat alleen deelt via Dark Social

Volume

Dark Social domineert ook het totale volume aan shares.

Zo worden in Europa op 100 zaken die  gedeeld worden,  77% gedeeld via Dark Social. Facebook haalt slechts 16%.

Cijfers die de dominantie van Facebook in een heel nieuw perspectief plaatsen.

Percentage van shares volgens sharing media

Onderwerpen

Of men iets deelt via Facebook en andere sociale media of via Dark Social hangt in grote mate ook af van het onderwerp.

Huisdieren en Politiek zijn typische onderwerpen die in hoofdzaak via de publieke sociale media gedeeld worden.

Kunst & Entertainment, Carrière en Reizen en Wetenschap zijn dan weer onderwerpen die vooral via private communicatiekanalen worden gedeeld.

Percentage van sharing volgens kanaal en volgens content

Trafiek

Doordat het delen via Dark Social privé is en bijvoorbeeld bij Facebook  openbaar, is het aandeel in het totaal aantal clicks uiteraard niet zo dominant.

Zo haalt Facebook hier een marktaandeel in Europa van 72%. Dark Social haalt nog een mooie 20%.

Percentage van totaal aantal clicks volgens media kanaal

Dark Social monitoren? Enkele tips.

Hoe kun je nu enig zicht krijgen op dit delen via Dark Social?

RadiumOne geeft in zijn rapport alvast enkele concrete tips:

  • gebruik intelligente link-verkorters;
  • zet de traditionele sociale media-knoppen duidelijk zichtbaar;
  • zet de knop ‘mail dit artikel’ heel zichtbaar;
  • plaats share-knoppen voor Instant Messaging apps zoals bv WhatsApp

Team Sky website

Team Sky

Een bekende organisatie die bovenstaande tips ter harte nam is het wielerteam Sky. Zij kwamen na analyse tot de volgende opvallende conclusie:

“95% van de content van Sky werd gedeeld via Dark Social. Slechts 5% via Facebook en Twitter.”

Voldoende reden voor elk bedrijf om zelf eens na te gaan in welke mate Dark Social bij hen een rol speelt en hoe ze hier kunnen op inpikken.

Lees hier het volledige rapport van RadiumOne ‘The light and dark of social sharing’

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *