Twitter-volgers van een KMO: wat willen ze en wat doen ze?

Twitter-followers

Waarom volgt men KMO’s op Twitter? Wat tweet men naar KMO’s? En welke impact hebben tweets van KMO’s op Twitter-volgers?

Twitter zocht het onlangs zelf uit. Ze ondervroeg hiervoor duizend Amerikanen met een Twitter-account die minstens één keer per maand actief zijn op Twitter en die minstens één kmo volgen. Enkele opvallende resultaten vind je hieronder.

Waarom volgen

Uit het onderzoek blijkt alvast dat 40% van zij die een KMO volgen op Twitter dit doen omdat ze meer willen vernemen over nieuwe producten.

Actie / Reactie / Interactie

 • Twee op drie ondervraagden hebben al eens een tweet van een KMO geretweet
 • 81% van zij die een KMO volgen op Twitter zijn meer van plan een actie te ondernemen nadat ze iets gezien hebben op Twitter dan via gelijk welk ander kanaal (website, e-mail, direct mail..)
 • 9 op 10 heeft al een conversatie gehad met een KMO op Twitter
 • 76% heeft al rechtstreeks getweet naar een KMO
 • De meest voorkomende reden waarom iemand tweet naar een KMO is om een positieve ervaring te delen

Gevolgen

 • 73% van de ondervraagden zegt dat ze meer vertrouwen hadden in een KMO nadat ze die begonnen te volgen en een aantal tweets hadden gelezen.
 • 90% van zij die achteraf een reactie kregen van een KMO hadden achteraf een beter gevoel over die KMO
 • 85% voelen zich meer verbonden met een KMO nadat ze die begonnen te volgen op Twitter

Conclusie

Ook al werd het onderzoek door Twitter zelf uitgevoerd –  en dan is het altijd handig om een slag om de arm te houden – toch kunnen we een aantal  conclusies trekken uit het onderzoek:

 •  Twitter-volgers van KMO’s zijn in grote mate geïnteresseerd in de KMO’s die ze volgen: ze volgen een bedrijf omdat ze meer willen weten over hun producten. Het betekent ook dat bedrijven hierop moeten inspelen:

Tweet zaken die echt met je bedrijf te maken hebben. Tweet niet zo maar om je twitterstream te vullen en de indruk te geven dat je actief bent. Daarmee keer je alleen maar je volgers van je af.

 • Twitter is het communicatiekanaal met misschien wel de meest rechtstreekse impact
 • Daar staat dan wel tegenover dat Twitter tweerichtingsverkeer is en dus intensief. Bedrijven die de middelen en de tijd niet kunnen of willen vrijmaken voor het goed beheer van eenTwitter-account beginnen er misschien beter niet aan.
 • Bedrijven moeten niet vrezen voor negatieve feedback via Twitter: volgers tweeten vooral naar een KMO op positieve ervaringen te delen.

Het volledige rapport kan men hier downloaden na registratie.

 

 

3 Replies to “Twitter-volgers van een KMO: wat willen ze en wat doen ze?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *