West-Vlaamse bedrijven communiceren ‘te bescheiden’ over innovatie

Innoveren WESWest-Vlaamse bedrijven presteren ijverig rond productinnovatie maar zijn blijkbaar niet happig om daar mee naar buiten te komen, laat staan te pronken.

Dat blijkt uit een onderzoek van WES en de hogeschool Howest dat hiervoor de websites van de 100 grootste industriële werkgevers in West-Vlaanderen onder de loep nam.

Vermelding “innovatie”

Hoe communiceren de 100 grootste West-Vlaamse industriële bedrijven over hun innovatie-inspanningen? Zijn ze trots op hun verwezenlijkingen op innovatievlak en worden deze ook gedeeld met alle stakeholders? Of speelt de spreekwoordelijke ‘bescheidenheid’ de West-Vlaamse ondernemer nog steeds parten?

Om dit te bepalen gingen de onderzoekers in eerste instantie na of de websites van de bedrijven melding maken van “innovatie.”

Dit criterium werd heel ruim geïnterpreteerd. Een kleine vermelding op de nieuwspagina van een nieuw product was al voldoende voor een positieve quotering.

Uiteindelijk blijkt 83% van de West-Vlaamse bedrijven hieraan te voldoen.

Komt innovatie voor op de website

Uit het rapport:

“Als het item ‘innovatie’ een plaats krijgt op de site, dan is het niet altijd gemakkelijk om dit onderwerp terug te vinden. De bedrijfswebsite is in een aantal gevallen een doolhof en het duurt vaak een tijd tegen dat dit specifieke thema gevonden wordt.”

Homepage

Vervolgens werd nagegaan of op de homepage een plaats voorzien is voor “innovatie” of dat er verwezen wordt naar de innovatieve activiteiten van het bedrijf.

Slechts 37% van de bedrijven scoren hier positief.

Innovatie op de hoofdpagina

Uit het rapport:

“Dit wijst erop dat de communicatie over deze prestaties zwaar wordt onderschat. Het valt ook op dat vooral bedrijven die al een gevestigde waarde binnen het R&D-gebeuren zijn (zoals Barco, Bekaert, Daikin, Picanol en New Holland), het meest uitpakken met hun innovatiebeleid.”

Rubriek innovatie

De onderzoekers gingen ook na of de bedrijven een hele pagina of een specifieke rubriek wijden aan hun innovatiebeleid.

Hier scoren de bedrijven iets beter. 42% van de bedrijven heeft op hun website een eigen rubriek of pagina aangemaakt waar ze hun innovatiebeleid toelichten.

Rubriek innovatie op de website

Uit het rapport:

“Een belangrijke vaststelling is wel dat 5% van de bedrijven met een innovatiepagina, van deze specifieke webpagina geen gewag maakt op hun hoofdpagina.”

Visie

En tenslotte ging het onderzoek ook na of “innovatie” vermeld stond in de visie of missie van de bedrijven.

58% van de onderzochte bedrijven vermelden dit.

Conclusie

Op basis van bovenstaande quoteringen komen de onderzoekers tot de conclusie dat slechts 23% van de West-Vlaamse onderzochte bedrijven trots is op zijn innovatiebeleid en hierover heel regelmatig en up-to-date communiceert via de website.

Eindquotatie ivm innovatie op website

Uit het rapport:

“Sommige bedrijven doen bijvoorbeeld 10 of meer innovaties per jaar, maar communiceren daarover niet via het medium website naar de buitenwereld toe. Dit draagt bij tot het cliché dat de West-Vlaming heel bescheiden is en dus zijn prestaties op het vlak van innovatie niet belangrijk genoeg vindt om op het net te zetten. Of deze bewust discreet wil houden?”

Tips

De onderzoekers geven ook nog enkele tips mee:

“Een kleine revisie van de website zou ervoor kunnen zorgen dat het grote publiek meer op de hoogte is van het innovatiegebeuren binnen een bedrijf. Meer zelfs: het zou het gezonde innovatieklimaat wat meer in de kijker zetten.”

“Het uitwerken van een sterke innovatierubriek op de website zou productinnovatie een prominentere plaats geven in de perceptie van de stakeholders. Vooral het goed zichtbaar houden van de belangrijkste gegevens en het makkelijk toegankelijk maken van die gegevens zijn hier van belang.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *