Persbericht verzenden? Zo lang moet je perslijst zijn

Sommigen gebruiken voor het uitsturen van persberichten ellenlange perslijsten. Uit onderzoek blijkt alvast: hoe langer een perslijst, hoe minder efficiënt.

Maar is dat voldoende reden om geen ellenlange verzendlijst te gebruiken?

Persoverzicht

Na veel zwoegen heb je hem eindelijk af: je persbericht. En dan komt het belangrijkste werk: zorgen dat je persbericht de juiste journalist bereikt die je persbericht als basis gebruikt voor een artikel.

Hoe dit je dit nu?

Stuur vooreerst de journalisten  die al geschreven hebben over het onderwerp van je persbericht een persoonlijke mail.

Hoe je deze journalisten kunt achterhalen?  Dat lees je hier:

Perslijst

Wie bovenstaande toepast zal met wat geluk zeker een journalist vinden die positief reageert op je persbericht (als je verhaal nieuws is uiteraard).

Toch zullen sommigen nog een aantal adressen aan hun (beperkte) verzendlijst willen toevoegen. Die adressen kunnen overal vandaan komen: gevonden op het internet, verkregen van collega’s, een oude verzendlijst die in het verleden ooit eens werd gebruikt,…

Maar de vraag is nu: is zo’n (bijna) willekeurig samengestelde, en vaak ellenlange verzendlijst, succesvol?

Hoe langer, hoe minder efficiënt

Het Amerikaanse PR-bureau PR.CO zocht het uit en analyseerde korte en lange verzendlijsten.

En wat blijkt? Hoe langer de verzendlijst, hoe minder vaak de mail wordt geopend en er wordt doorgeklikt.
Verzendlijst: aantal adressen vs clicks grafiek

Dus afschaffen die ellenlange verzendlijst?

Niet helemaal, want halen we er eens onderstaande tabel bij met de exacte percentages.

 Verzendlijst aantal adressen vs clicks in tabel

Voorstanders van ellenlange verzendlijsten zullen zeggen:

“Verzendlijsten van 1000 adressen zijn succesvoller dan verzendlijsten van 10 adressen, want 2,17% van 1000 adressen is meer dan 17,08% van 10 adressen.”

En inderdaad: 20 journalisten die doorklikken is meer dan 2 journalisten die doorklikken. Daar is geen speld tussen te krijgen.

Dus dan toch maar ellenlange verzendlijsten gebruiken als je een persbericht uitstuurt?

Conclusie

Persoonlijk zou ik opteren om ellenlange verzendlijst zo weinig mogelijk te gebruiken. Want het is niet omdat meer journalisten doorklikken, dat er ook meer geschreven zal worden over je persbericht.

Misschien dat een journalist één, twee keer zal klikken op je mail. Maar als die niet aansluit bij zijn of haar interesses zal de journalist het bij een derde keer negeren en een vierde keer, als je echt nieuws voor hem of haar zou hebben, zal je als SPAM aanzien worden en zal je mail helemaal genegeerd worden.

Alles draait dan ook om een goede voorbereiding. Met een goed persoverzicht vind je bijna zeker een journalist die positief reageert op je verhaal (opnieuw: als je verhaal nieuws is natuurlijk).

En dan hoeven die ellenlange verzendlijsten ook niet meer bovengehaald worden.

(Bron: Send fewer emails, get better results)

One Reply to “Persbericht verzenden? Zo lang moet je perslijst zijn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *