Sociale media hebben hun plaats veroverd bij (jonge) journalisten

Overheidscommunicatie realtime reageren

Het Center for Journalism Studies aan de Universiteit Gent ondervroeg ruim 700 Vlaamse journalisten.

Onderwerp: het gebruik van sociale media. Of anders gezegd: hoe ver staat het met Journalistiek 2.0?

Vaststelling?

Het gebruik van sociale media bij journalisten is een verhaal van generaties én sociale media zijn een blijvertje.

Sociale media voor nieuwsgaring

De enquête onderzocht in eerste instantie in welke mate sociale media ingeburgerd zijn als informatiebron voor journalisten.

Vaststelling: één derde van de journalisten gebruiken zelden of nooit sociale media voor het verzamelen van informatie.

Anderzijds: bijna de helft van de journalisten gebruikt dagelijks tot wekelijks microblogsites en sociale netwerksites voor nieuwsgaring.

Nieuwsmonitor 16 Gebruik sociale media als informatiekanaal

Sociale media voor informatieverspreiding

De enquête vroeg ook in welke mate Vlaamse journalisten sociale media gebruiken om zelf informatie te verspreiden.

Een opvallend groot aantal journalisten doet dit nooit.

Meer dan de helft van de journalisten gebruikt nooit microblogsites om informatie te verspreiden. Een derde gebruikt nooit sociale netwerksites voor informatieverspreiding.

Anderzijds: zo’n 30% van de journalisten zegt dagelijks of wekelijks sociale netwerksites te gebruiken om informatie te verspreiden.

Nieuwsmonitor 16 Gebruik sociale media om informatie te verspreiden

Generaties

Het onderzoek stelt een duidelijk verschil vast tussen generaties:

Over sociale media als nieuwsgaring zegt het rapport:

“In het algemeen maken journalisten in de oudste leeftijdscategorie (55 jaar en ouder) het minst gebruik van sociale media om informatie te verzamelen. Daartegenover staat dat het gebruik van weblogs, sociaalnetwerksites en video- en fotosites piekt in de leeftijdscategorie tussen 35 en 45 jaar. Microblogs zijn het populairst bij journalisten in de jongste leeftijdscategorie (34 jaar en jonger).”

Over sociale media als nieuwsverspreiding stelt het rapport:

“Opnieuw stellen we vast dat journalisten in de oudste leeftijdscategorie nog minder gebruikmaken van microblogs en sociaalnetwerksites om informatie te verspreiden.”

Sociale media zijn een blijvertje

Het ziet er naar uit dat sociale media hun definitieve plaats verworven hebben in de wereld van de journalistiek.

Zo meent een ruime meerderheid (65%) van de journalisten dat sociale media in vele gevallen een nuttige informatiebron kunnen zijn.

Ook hier het generatieverhaal: het percentage dat akkoord gaat met deze stelling daalt naarmate de leeftijd toeneemt (van 78% in de jongste categorie naar 44% in de oudste categorie).

En drie op de tien respondenten (31%) zijn er ook van overtuigd dat journalisten nog altijd te weinig gebruik maken van de mogelijkheden van het internet.

Dat percentage ligt opvallend hoger dan vijf jaar geleden (24%).

Meningen over internet en sociale media

Download het volledige rapport: Nieuwsmonitor 16: Journalistiek 2.0 – uitdagingen en mogelijkheden voor journalisten in de crossmediale en multimediale omgeving.

1 Comment

  1. […] ook al uit hier vroeger besproken onderzoek bleek staan de journalisten ondertussen helemaal open voor pitches via sociale […]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *