5 manieren om het werk van een journalist makkelijker te maken

journalist

PRSourceCode reikt jaarlijks de Top Tech Communicators Awards uit. Daarmee beloont ze de beste en meest invloedrijke pr-bureaus, journalisten en publicaties uit de tech-sector.

Dit jaar deden ze echter meer dan enkel een tech-ranking opstellen. In een poging om van elkaar te leren vroegen ze PR-specialisten en tech-journalisten naar hun best practices.

En hoewel het een Amerikaans onderzoek betreft en het zich beperkt tot de tech-sector zijn de aanbevelingen ook voor ons bruikbaar.

Zoals deze: weet waarover de journalist schrijft die je wil pitchen. Of nog beter: weet waarover hij/zij helemaal niet schrijft.

Want, zo stellen de ondervraagde journalisten, 93% van de pitches die PR-mensen uitsturen missen hun doel. Hoe kan dat beter?

Zoeken van mediaopportuniteiten

Een eerste vaststelling: ondanks het feit dat we in sociale mediatijden leven, is voor de klanten van PR-bureaus “editorial coverage” ongelooflijk belangrijk. Dat beweert althans 99% van de PR-specialisten.

Het gevolg? PR-specialisten besteden meer dan één vierde van de werkweek (28%) aan het zoeken en vinden van media-opportuniteiten.

Een opvallend hoog cijfer als we rekening houden met het het feit dat zoals gezegd 93% van de pitches “are not on target with journalists’ needs and interests.”

Welke bronnen gebruiken journalisten?

Hier is overduidelijk sprake van gemiste kansen, want 75% van de tech-journalisten gebruiken pitches van PR-bureaus als bron of als idee voor verslaggeving.

Sociale media als informatiebron vinden we – opnieuw opvallend in deze sociale mediatijden – heel wat lager terug.

Twitter wordt door iets meer dan de helft van de journalisten als bron gebruikt, gevolgd door LinkedIn met 34% en Facebook met 16%.

PRSourceCode: Welke bronnen gebruikt journalist

Op welke manier moeten we journalisten pitchen?

Nu we weten dat journalisten nog steeds openstaan voor pitches is de vraag uiteraard: hoe willen ze gepitched worden?

Daarover heeft iedereen dezelfde mening: e-mail is en blijft dé manier om je verhaal aan een journalist te verkopen.

PR-specialisten grijpen daarnaast wel iets vaker naar de telefoon dan dat journalisten zouden willen (70% t.o.v. 43%). Al blijft ook voor journalisten de telefoon het tweede meest verkozen middel om gepitched te worden.

Opvallend: de hoge score van LinkedIn. Voor 35% van de journalisten is contact via LinkedIn één van de drie geprefereerde manieren om gepitched te worden. (Iets wat hier bij ons zeker niet het geval is, denk ik dan.)

Pr-specialisten verkiezen op hun beurt dan weer Twitter i.p.v. LinkedIn om hun verhaal te verkopen aan een journalist.

Nog opvallend: de lage score voor Facebook. Slechts 4% van de journalisten willen via Facebook gecontacteerd worden.

PRSouceCode: op welke manier wil een journalist gepitched worden en op welke manier niet

Hoe kunnen we het werk van journalisten makkelijker maken?

Om af te sluiten geven de journalisten nog 5 tips om de samenwerking met hen vlotter te laten verlopen:

  • breng de journalist in contact met de juiste mensen;
  • zorg dat de pitch aansluit bij de journalist zijn interesses, noden en deadlines;
  • zorg dat het persbericht links bevat;
  • zorg dat inhoud en titel goed geschreven zijn;
  • plan interviews en stuur snel achtergrondinformatie op.

PRSourceCode: hoe kunnen pr-mensen het werk van een journalist makkelijker maken en hoe moeilijker

SourceEnginePR voerde het onderzoek uit bij 114 tech PR-professionals en bij 68 tech-journalisten.

Het volledig rapport kan gedownload worden via de website van PRSourceCode

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *