De Edelman Trust-barometer: wat bedrijven kunnen leren

Een jaarlijkse afspraak in januari: de Edelman Trust-barometer.

Opvallende trend dit jaar: het vertrouwen in bedrijven en CEO’s stijgt wereldwijd.

Wat betekent dit voor de strategie van bedrijven?

Drie opvallende vaststellingen uit de Edelman Trust Barometer 2016:

1 – Het grote  publiek vertrouwt in eerste instantie ‘zijn gelijken’

Het idee van autoriteiten/leiders die spreken met gezag en kennis waar het grote publiek zijn vertrouwen in stelt is helemaal verdwenen.

Respondenten vertrouwen vooral “mensen zoals zijzelf” gevolgd door “gewone werknemers”. Deze worden meer vertrouwd dan CEO’s en vertegenwoordigers van de overheid.

Peers, employees more credible than CEO

 

Ook de traditionele media staan onder druk wat vertrouwen betreft. Het publiek heeft meer vertrouwen in zoekmachines dan in traditionele media. En owned en sociale media volgen ook niet eens zo veraf.

Transformed Media Landscape

 

En wat mediaconsumptie betreft staan in de top 3 twee “peer-driven media”: social en search.

Influence of peer driven media

2 – Vertrouwen in bedrijven stijgt

Om in deze snel veranderende tijden bij te blijven rekent het publiek vooral op bedrijven. Veel meer dan op bijvoorbeeld de overheid.

Business most trusted to keep pace

 

Wereldwijd merkt men trouwens een stijgend vertrouwen in bedrijven.

Global increase in business trust

 

Op een paar uitzonderingen na is het vertrouwen in bedrijven groter dan in de overheid.

Business vs government

 

3 – Bedrijven moeten winst en maatschappelijke verantwoordelijkheid  combineren.

80% van de respondenten gelooft dat zowel de bedrijfswinst kan stijgen én de economische en sociale omstandigheden van de gemeenschap waarin het bedrijf opereert kunnen verbeteren.

Business must lead to solve problems

 

Het publiek staat ook positief tegenover een CEO die deze twee doelstellingen probeert te realiseren en zich mengt in het maatschappelijke debat.

purpose and profits matter

 

Maar de CEO zal het verhaal niet alleen kunnen brengen. Hij/zij zal ook de hulp nodig hebben van de werknemers om het verhaal geloofwaardig te brengen.

Want het publiek vertrouwt meer de werknemer dan de CEO als het gaat om informatie over het omgaan met werknemers, bedrijfspraktijken en crisissen.

Employees are essentials advocates

 

Conclusie?

Bedrijven moeten een leidende rol spelen in deze snel veranderende wereld door het economisch en maatschappelijk belang te combineren.

De CEO moet hier de leiding nemen door publiekelijk de problemen van deze tijd te benoemen en zich sociaal te engageren.

Maar het verhaal zal slechts geloofwaardig zijn als niet alleen de CEO maar ook de werknemers zich tot het grote publiek kunnen richten en zo deel uitmaken van het bedrijfsverhaal.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *