Wat is impact Twitter op public relations?

Logo Oriella PR Network - The new normal for news – Have global media changed forever – Oriella PR Network global digital journalism study 2013Sinds 2008 publiceert Oriella PR Network jaarlijks een studie over de wereldwijde impact van digitale media op journalistiek.

De studie dit jaar werd uitgevoerd in 14 landen en in totaal werden er meer dan 500 journalisten bevraagd.

Ook dit jaar bevat het rapport enkele interessante vaststellingen die nuttig kunnen zijn voor PR- en communicatiemensen.

Journalisten zijn massaal aanwezig op twitter

Een eerst conclusie is alvast dat de journalisten definitief hun weg gevonden hebben naar Twitter. Zo heeft 59% van de ondervraagde journalisten nu een twitter-account t.o.v. 47% een jaar geleden.

Oriella PR Network Journalisten zetten definitief de stap naar twitter

Al verschilt die journalistieke aanwezigheid van land tot land.

Oriella PR Network Journalisten en hun sociale media gebruik landen

Zo is het bijvoorbeeld opvallend om te zien hoe weinig Duitse journalisten een eigen twitter-account hebben en hoe weinig populair sociale media er in het algemeen is.

Dit in tegenstelling bijvoorbeeld tot de Angelsaksische landen en – ook opvallend – Frankrijk waar zelfs bijna 80% van de journalisten een eigen twitter-account hebben.

Traditionele journalistieke waarden blijven overeind

Uit het rapport blijkt ook dat een kleine meerderheid van de journalisten (51%) microblogs (Twitter, Facebook,…)  gebruikt voor het opsporen van nieuws. Ook voor het controleren van nieuwsverhalen worden microblogs ingeschakeld.

Dit percentage daalt spectaculair als de journalist niet vertrouwd is met de account van de microblog. Dan daalt het percentage tot 25%.

Oriella PR Network Journalisten en het gebruik van microblogs als bron

Schermopname_2_07_13_06_16

Conclusie

Microblogs, en Twitter in het bijzonder, zijn op korte termijn uitgegroeid tot een standaard werkmiddel voor de journalist waarmee hij zowel nieuws ontdekt als nieuwsfeiten controleert.

Kortom, iedereen die zijn verhaal wil vertellen via de media (bedrijven, pr-bureau’s,… ) kan niet langer om twitter heen.

Maar zo maar een account opstarten, zorgen dat journalisten je massaal volgen en vervolgens je boodschap uitzenden is niet voldoende.

Even belangrijk is je reputatie op twitter.

Kent de journalist je? Vertrouwt hij je? Ben je een betrouwbare nieuwsbron?

Contacten leggen, vertrouwen opbouwen, uitbouwen van een relatie: alle technieken en vaardigheden die van communicatie en PR een vak maken blijven dus ook op twitter geldig.

De media zijn nieuw. De traditionele (journalistieke) waarden zijn gebleven, zo blijkt uit de studie. En dat is maar goed ook.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *