De consument verdrinkt in je content. Zo breng je redding.

Aan de massale contentcreatie lijkt maar geen einde te komen.

Hoe zorg je er voor dat je met je eigen content toch boven de massaproductie uitstijgt en gehoord wordt?

Twee concrete tips.

Vloedgolf

Zoals uit onderstaande grafiek mag blijken steeg de contentproductie vorig jaar continu.

Content-Paradox-Revisited_pdf 1

Maar terwijl de totale contentproductie steeg (+35%), daalde het gemiddeld engagement per content-item (-17%).

Opvallend: op het hoogtepunt van de contentproductie in 2015 (de maand oktober), bereikte het engagement haar laagste peil.

Het mag duidelijk zijn: [Tweet “Er is een grens aan de hoeveelheid content die de consument kan en vooral ook wil verwerken.”]

Engagement sociale media

Het engagement daalde vorig jaar voor alle sociale media, behalve voor LinkedIn.  Opvallend is het sterk dalende engagement voor Pinterest.

Content-Paradox-Revisited_pdf 2

Contentproductie sociale media

Het meeste content wordt gepost op Pinterest, gevolg door Facebook en Twitter.

Content-Paradox-Revisited_pdf 3

Tips

Bovenstaande cijfers komen uit het rapport “The Content Marketing Paradox Revisited” van het bureau TrackMaven.

Het bureau geeft in haar rapport twee richtlijnen om, ondanks de toegenomen en steeds maar stijgende contentproductie, boven de ruis uit te stijgen.

TrackMaven 1

MyFitnessPal

TrackMyFitnessPalMaven geeft het voorbeeld van de app MyFitnessPal.

Die bracht vorig jaar zijn maandelijkse blogpost-productie terug van 95 in januari naar 57 in december. Het aantal shares per post ging in omgekeerde richting: van 1100 in maart naar 5300 in september.

Ook maakte men de gecreëerde content platform-specifiek.

Op Pinterest postte men gezondheidstips, op de eigen blog daagde men de lezers uit  om bepaalde fitness uitdagingen aan te gaan en op Facebook riep men op om persoonlijke motivatie-quotes te posten in het foto-album.

Het gevolg van deze dubbele strategie zie je op onderstaande grafiek.

80% van alle interacties met fitness-apps en wearables zijn voor rekening van MyFitnessPal.

MyFitnessPal

Misschien een strategie om zelf ook eens te overwegen nu “betalende advertenties” op sociale media meer en meer de enige manier zijn geworden om  in de contentmassa op te vallen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *