“Communicatie” betekent vooral “verbinden” en “regisseren”

Logeion onderzoek rol communicatie communicatieprofessionalCommunicatieprofessionals zien zichzelf vooral als “verbinder” en regisseur”. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Logeion en DirectResearch dat probeerde te achterhalen waar de “kracht van communicatie” vandaag de dag volgens communicatieprofessionals tot uiting komt. (Volledig onderzoek onderaan te lezen).

Opvallend: het gebruik van sociale media. Die wordt vandaag vooral ingezet om eigen content te verzenden en te monitoren. Niet zo zeer om te dialogeren.

Rol: “verbinder” en “regisseur”

Uit het onderzoek komt in eerste instantie naar voor dat communicatieprofessionals zich zien in de rol van “verbinder” en “regisseur”, een rol die ze in de toekomst alleen maar belangrijker zien worden.

Onderzoek communicatie Logeion: rol communicatieprofessional

Werkzaamheden: “luisteren” en “dialoog aangaan”

En waarmee houden de communicatieprofessionals zich in eerste instantie dan mee bezig?

Met “luisteren” en “dialoog aangaan”, zo blijkt.

Resultaten onderzoek Logeion: werkzaamheden communicatieprofessionals

Opvallend is hier de lage score voor “verantwoording afleggen aan stakeholders”. Deze prijkt op een voorlaatste plaats – alleen “bij klanten op bezoek gaan” staat nog lager – en wordt door slechts 23% als een belangrijk aspect van de eigen werkzaamheden beschouwd.

Stakeholders in de blinde hoek

Een verrassend cijfers.

Stakeholders zijn in deze sociale mediatijden machtiger dan ooit voorheen. Ze kunnen binnen de kortste keren een communicatiecampagne opstarten die de organisatie zware reputatieschade toebrengt.

Je zou verwachten dat communicatieprofessionals meer in hun richting zouden kijken en communiceren.

De cijfers lijken echter het tegendeel aan te tonen.

Zelfs de toekomst ziet er op dat vlak somber uit. Slechts 13% wil in de toekomst meer aandacht besteden aan deze specifieke werkzaamheid.

Schermopname_21_06_13_00_00

Stakeholders zullen blijkbaar in de spreekwoordelijke blinde hoek van de communicatieprofessional blijven zitten. Als daar dus maar geen ongelukken van komen.

Rol van sociale media

En dan zijn er nog de sociale media. Uiteraard zijn bijna alle organisaties aanwezig op de sociale media.

1% is zelfs aanwezig op MySpace. (Dat moet iemand zijn die tien jaar geleden is vergeten zijn account af te sluiten.)

Onderzoek Communicatie Logeion: aanwezigheid organisaties op sociale media

Opvallend is het waarvoor men sociale media gebruikt.

Niet het dialogeren blijkt prioritair te zijn, maar wel het eigen zenden:

  • publiceren van eigen content
  • profileren van zichzelf

Dialoog

Onderzoek Logeion communicatie: gebruik sociale media Bij de introductie van sociale media werd beweerd dat communicatie zoals we ze kenden ten dode was opgeschreven. Het was over en uit met zo maar dingen uitzenden en hopen dat de boodschap overkwam.

Gedaan dus met het drukken van duizenden folders en die massaal uitstrooien over de hoofden van de burger in de hoop dat de boodschap die men wilde brengen iemand zou bereiken.

Dit soort van communicatie zou ten dode zijn opgeschreven. Nu zou de dialoog centraal komen te staan.

Maar zo’n vaart lijkt het allemaal niet te te lopen.

De papieren folder is misschien dood, de bomen gered, maar het lijkt wel alsof zijn digitaal broertje ondertussen zijn weg gevonden heeft naar Facebook, Twitter en Linkedin.

Publiceren van eigen content. Profileren van zichzelf.

Kortom, zenden zonder de dialoog centraal te stellen. Precies wat ook de papieren folder deed.

Of is dit wat te negatief gesteld?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *